+ SENZILL = MILLOR
Quin és l'objectiu? Atraure l'atenció.
Com? A través d'una bona idea.
Herb Lubalin va dir: "Verure i comprendre". Això és, un disseny fàcil, directe, concret, que transmeti un sol concepte, que es comprengui a la primera. L'Enric Aguiera diu: "Més senzill és millor". Aquesta és la clau i l'objectiu.

Mº (material zero)
Quan tenim una bona idea -conceptual, sobre el paper-, cal solucionar-la; donar-li forma. En aquest punt hem de crear el material necessari, siguin icones, fotografies, il·lustracions, ficticis, maquetes, etc.
En funció del disseny cal triar la millor via. Il·lustracions per esbossar, fotografia o solucions vectorials es poden realitzar internament. Si el disseny requereix un estil concret o peculiar és més adequat buscar un il·lustrador o fotògraf extern que s'adeqüi a les necessitats de la feina. Si el que cal, més concretament per a art-finals, són fotgrafies amb estilisme o il·lustracions de gran qualitat per, p.e., packaging aleshores cal treballar amb especialistes.

EL DISSENY AL SERVEI DE LA IDEA (fons vs forma)
Si la idea és bona el disseny ha de fer que arribi al seu públic amb la màxima claredat possible. Allò que comunica és el concepte; la forma és el vehicle per a transmetre-la amb claredat, per això cal que la segona es situi sempre al servei de la primera.
Només si la idea no és prou bona es pot compensar la capacitat d'atracció mitjançant l'estètica.

LA TIPOGRAFIA NO ES TOCA
Afortunadament podem disposar de múltiples tipografies per solucionar tot tipus de dissenys. Les tipografies han estat creades per uns dissenyadors, tipògrafs, que les han fetes harmòniques i els hi han donat una personalitat concreta. És un greu error triar-ne una per, posteriorment, distorsionar-la sense pietat.

LA CONTENCIÓ COM A VIRTUT
Les possibilitats que ens proporciona la tecnologia ens dona recursos per fer un disseny farcit d'efectes de darrera tecnologia. Arribats a aquest punt la contenció és una de les millors virtuts, cal no perdre de vista que estem al servei d'una idea i que cal transmetre-la amb claredat, amb senzillesa. Que es tingui la possibilitat d'utilitzar aquesta tecnologia no vol dir que s'hagi de fer. De la mateixa manera que cal utilitzar-la quan el disseny ho demana.

DIGNIFICACIÓ DE L'OFICI
De clients n'hi ha de moltes menes, dels que et prenen com a professional del disseny gràfic, et tracten com a tal i esperen de tu consell i ajut i valoren la teva feina i també dels que et prenen com una eina que poden manipular i disposar com vulguin, fan esmenes al seu caprici i volen que solucionis el disseny al seu criteri. De la segona mena n'hi ha molts i és tasca nostra fer valer la nostra feina com es mereix.
Quan el disseny ha finalitzat cal fer els originals, una cosa molt senzilla que molts clients no volen entendre. I cal fer-los ben fets. En els originals pot estar o no estar feta la feina de pre-impressió; cal explicar-ho les vegades que calgui.
I com en tantes altres disciplines el disseny no es fa "apretant només una tecla".

EL CLIENT TAMBÉ TÉ RAÓ
De la mateixa manera que hem de defensar la nostra feina i el nostre criteri també hem de pensar que tenim entre mans un material que és del client i ell, més que tingú, coneix el seu producte o activitat. Per aconseguir arribar a un resultat eficaç cal el treball conjunt, una bona comunicació ens donarà un resultat útil, que funcioni. El client s'ha de sentir segur, content i convençut, ha de creure en el resultat definitiu, si no és així el disseny no funcionarà. A aquest resultat hi hem d'arribar, com és natural, sense traïr els nostres principis.

LA QUALITAT DE LA FEINA
L' "això ja està bé" com a criteri no val. Cal ser exigent tant en el procés, diguem-ne i per abreviar, creatiu com en els processos de realització dels originals o art-finals o el de pre-impressió. Tot té el seu temps i cal dedicació, tot i que, òbviament, això no vol dir que ens hi poguem arrepenjar. És molt senzill; cal fer la feina bé.

Mur, 123 - 08760 Martorell - 652 112 384 - Correu electrònic