AAVV PONT DEL DIABLE
Disseny portada del programa de les festes iconitzant plàsticament les siluetes retallades al foc de nens llençant les típiques atxes enceses amb el foc del Canigó a la foguera.

Mur, 123 - 08760 Martorell - 652 112 384 - Correu electrònic